Telefon alarmowy: 986 lub 112

BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [ kliknij by ukryć ]

Przez weekend mieszkańcy dzwonili do Straży Miejskiej 151 razy

2015-11-30 09:47:30

Od piątku do niedzieli dyżurni Straży Miejskiej w Częstochowie przyjęli od mieszkańców miasta 151 zgłoszeń.

Zgłoszenia mieszkańców Częstochowy dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (45). W piątek, sobotę i niedzielę strażnicy miejscy podjęli 390 interwencji.

W ciągu trzech minionych dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 26 obserwacji zakończonych interwencją służb. 14 interwencji zostało zrealizowane przez strażników miejskich. Pozostałe interwencje przekazano do realizacji pozostałym służbom.

W piątek dwóch strażników miejskich współpracowało z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP. W godzinach nocnych dwóch strażników miejskich współpracowało z I Komisariatem Policji. W sobotę dwóch strażników miejskich współpracowało z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w ramach akcji „Alkohol i Narkotyki”. W sobotę przy ul. Rząsawskiej strażnicy miejscy ujawnili zakup alkoholu niewiadomego pochodzenia. W godzinach nocnych trzech strażników miejskich współpracowało z policjantami z I KP. W nocy z soboty na niedzielę strażnicy miejscy dbali o to, by osoby wracające z zabaw andrzejkowych spokojnie dotarły do swoich mieszkań czy domów.

Czytaj więcej ...

Pomagajmy bezdomnym w okresie jesienno-zimowym

2015-11-26 08:22:30

Okres jesienno-zimowy to trudny czas dla bezdomnych. Straż Miejska w Częstochowie apeluje, aby jesienią i zimą pomagać bezdomnym. Pobyt osób bezdomnych należy zgłaszać do dyżurnego Straży Miejskiej – tel. 986.

W trosce o tę grupę społeczną i zapewnienie im właściwego wsparcia w Urzędzie Miasta Częstochowy zorganizowano w czwartek spotkanie z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze spraw społecznych.

Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację osób bezdomnych przebywających w mieście, stan przygotowań instytucji udzielających im wparcia, sposoby przekazywania informacji na temat istniejących możliwości w zakresie ich tymczasowego zakwaterowania oraz monitorowania nielegalnych miejsc, w których przebywają. Ponadto zaktualizowano procedury postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Zdrowia, Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Szpitala Zespolonego, Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej „Caritas”, Fundacji Świętego Barnaby, Centrum Integracji Społecznej i spółdzielni mieszkaniowej.

Strażnicy miejscy w okresie jesienno zimowy będą patrolować miejsca, gdzie nocują osoby bezdomne. Są to pustostany, piwnice, altany, kanały ciepłownicze, ogródki działkowe. Jeśli strażnicy miejscy napotkają osoby bezdomne to będą je przewozić do ogrzewalni lub noclegowni.

Straż Miejska w Częstochowie apeluje też do mieszkańców miasta. Pobyt osób bezdomnych należy zgłaszać na numery alarmowe. Tylko szybka informacja może uratować osobę bezdomną przed poważnym wyziębieniem lub zamarznięciem.

 

 

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE

0 800 100 022 - bezpłatna infolinia w Województwie Śląskim

112 - numer alarmowy

 

Interwencja kryzysowa:

34 3785101 - Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie

34 3785102

0 800 579 997 (0 800 KRYZYS) - bezpłatny z tel. stacjonarnych

Służby porządkowe:

986 - Straż Miejska w Częstochowie

997 - Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Ochrona zdrowia:

999 - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

 

KIEROWANIE OSÓB BEZDOMNYCH DO PLACÓWEK

Po rozeznaniu sprawy odpowiednie służby kierują osoby bezdomne do:

1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Nowowiejskiego 26,

2. placówek dla osób bezdomnych (w tym dla osób bezdomnych wymagających opieki, w miarę posiadanych wolnych miejsc),

3. szpitala, osoby wymagające pomocy lekarskiej,

4. Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie - Izby Wytrzeźwień, ul. Sikorskiego 78, tel. 34 3613882 (osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób),

 

5. jadłodajni prowadzonych przez:

 

a) Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie przy ul. Staszica 5; tel. (34) 3680582 oraz przy ul. Rapackiego 3/5 tel.(34) 3680582, 506394611,

b) Parafialne Zespoły Caritas przy:

- Parafii św. Rodziny (Archikatedra), ul. Krakowska 13/15, tel. (34) 365 36 38,

- Parafii św. Antoniego z Padwy, ul. Wysoka 9, tel. (34) 363 26 42,

6. kuchni dla bezdomnych prowadzonej przez Księży Pallotynów przy Parafii Miłosierdzia Bożego, ul. Kordeckiego 49, tel. (34) 365 66 68,

7. stołówki charytatywnej prowadzonej przez Fundację Chrześcijańską „ADULLAM”, Częstochowa, ul. Krakowska 34,

8. Centrum Wsparcia Dziennego - Fundacja Świętego Barnaby - śniadanie oraz gorący napój od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00 Częstochowa, ul Ogrodowa 24/44.

 

ZASADY UDZIELANEJ POMOCY

1. W czasie pobytu w ośrodku wsparcia, osoba bezdomna otrzymuje w:

· noclegowni - nocleg i jeden gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z węzła sanitarnego i pralni,

· przytulisku - pobyt całodobowy, 3 posiłki, w tym jeden gorący, środki czystości oraz możliwość skorzystania z węzła sanitarnego i pralni,

· ogrzewalni - możliwość spędzenia nocy, skorzystania z łaźni, zmiany odzieży, otrzymania środków czystości, gorącej herbaty.

2. Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 26 (tel. 34/ 324-38-22):

1) wydawanie stosownych skierowań, umożliwiających korzystanie z pobytu w jednej z placówek dla bezdomnych,

2) umożliwienie skorzystania z posiłku w jadłodajni,

3) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, umożliwiających korzystanie z usług placówek medycznych.

 

Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i streetworkerzy prowadzą patrole, mające na celu zlokalizowanie miejsc przebywania osób bezdomnych (ogródki działkowe, altany, piwnice, klatki schodowe, pustostany, kanały ciepłownicze). W przypadku spotkania osoby bezdomnej w jednym z wymienionych miejsc funkcjonariusze i streetworkerzy dokonują oceny sytuacji pod kątem zagrożenia zdrowia lub życia. Informują o możliwości uzyskania wsparcia w placówkach dla osób bezdomnych i kierują do Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 26. W uzasadnionych sytuacjach wzywają Pogotowie Ratunkowe.

 

W sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w godzinach nocnych, osoby bezdomne mogą na krótki czas zostać umieszczone w Ogrzewalni w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 78a.

 

Wsparcia w zakresie zapewnienia niezbędnej odzieży udzielają punkty pomocy doraźnej, prowadzone przez:

1. Polski Czerwony Krzyż, ul. Waszyngtona 47a, Częstochowa,

2. Fundacja Św. Barnaby, ul. Ogrodowa 24/44, Częstochowa

3. Fundacja Chrześcijańska „ADULLAM”, ul. Krakowska 34, Częstochowa

4. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Brzeźnicka 59, Częstochowa

Źródło, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy, Straż Miejska w Częstochowie

Czytaj więcej ...

Strażnicy miejscy na szkolnych prelekcjach

2015-11-26 08:16:33

Edukacja najmłodszych to bardzo ważny element wychowawczy. Straż Miejska w Częstochowie odwiedza częstochowskie szkoły oraz przedszkola i prowadzi prelekcje o zagrożeniach, które obecnie najczęściej występują w środowisku dzieci i młodzieży.

Strażnicy miejscy prowadzą w szkołach prelekcje na tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz ochroną spokoju i porządku publicznego. Aby ustalić temat i termin prelekcji, należy ze stosownym wyprzedzeniem złożyć pismo w sekretariacie Straży Miejskiej lub skontaktować się telefonicznie.

Przykładowe tematy prelekcji znajdują się na stronie internetowej Straży Miejskiej w Częstochowie w zakładce Poradnik. Strażnicy miejscy odwiedzając szkoły najczęściej omawiają następujące tematy: „Dopalacze”, „Narkotyki – to nie ja”, „Zasady bezpieczeństwa na drodze i podwórku”, „Mój przyjaciel Rex”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

Czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego Straży Miejskiej w Częstochowie.

2015-11-25 13:42:56

Straż Miejska w Częstochowie, zgodnie z & 4 ust. 2 Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowy stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 2392/10 Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowy, zmienionego Zarządzeniem nr 1968/14 z dnia 10 marca 2014 r., informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego.

Pełna lista składników w formacie PDF poniżej:


Pliki do pobrania:

ogłoszenie.pdf

Czytaj więcej ...

Referat ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

"Skrawek Nieba"

www.skraweknieba.com.pl

O każdej porze sprzątaj po Azorze!

 

O każdej porze sprzątaj po Azorze!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straż Miejska w Częstochowie przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz o regulaminie utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy.

Wspieramy kampanię

Prowadzę, jestem trzeźwy

Więcej informacji na temat kampanii w aktualnościach na naszej stronie oraz pod adresem: www.trzezwosc.pl

Wspieramy kampanię parkingową. Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?

Wspieramy kampanię parkingową

www.integracja.org

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych

Urząd Miasta Częstochowy

Elektroniczna skrzynka podawcza